Er din jagt på sundhed gået hen og er blevet usund?

af | nov 26, 2019

Fylder tanker om mad og sundhed efterhånden så meget for dig, at det er begyndt at sætte begrænsninger for din livskvalitet? Så lider du muligvis af ortoreksi.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at sundhed generelt fylder rigtig meget i vores samfund. Nærmest uanset hvor vi kigger hen, bliver vi bombarderet med information om, hvilke fødevarer vi skal spise (eller rettere ikke skal spise), og hvilken form for motion vi skal dyrke, hvis vi ønsker at optimere vores sundhed. For mange mennesker er dette øgede fokus på sundhed med til at bidrage til øget livskvalitet, men for et stigende antal mennesker er jagten på sundhed efterhånden kommet til at fylde så meget, at det er gået hen og er blevet usundt. 

I en ny undersøgelse foretaget af Videnscenter om Spiseforstyrrelser og Selvskade (ViOSS) skønnes det, at omkring 2% af den danske befolkning i aldersgruppen 15-74-årige udviser tegn på ortoreksi – der kan karakteriseres som en sygelig besættelse af at spise og leve så sundt som muligt. Det svarer til ca. 87.000 danskere på landsplan, hvoraf symptomer  især er udbredt blandt de 15-34-årige, hvor forekomsten generelt er dobbelt så høj som i resten af befolkningen.   

Hvad er ortoreksi?

Ortoreksi (eller Orthorexia Nervosa) er en subklinisk spiseforstyrrelse, hvor man har en sygelig overoptagethed af sundhed (Orthorexia Nervosa betyder oversat fra latin ”rigtig appetit” eller “rigtig mad”). Den adskiller sig fra de andre spiseforstyrrelser (herunder anoreksi og bulimi) ved, at der bag lidelsen ikke nødvendigvis ligger et ønske at tabe sig og blive så tynd som mulig, men derimod om at få en sund, slank og veltrænet krop. På grund af dette er der i modsætning til de andre spiseforstyrrelser også væsentligt mere fokus på kvaliteten af maden, end der er på mængden af den.  

Mennesker, der lider af ortoreksi, har typisk en masse rigide regler for enten hvad, hvor meget eller hvornår de må spise og forsøger ofte systematisk at undgå et stigende antal “usunde” og dermed “forbudt” fødevarer. Reglerne er rigide forstået på den måde, at det at bryde reglerne for mange medfører et stærkt emotionelt ubehag i form af dårlig samvittighed og et stærkt behov for at kompensere for indtaget efterfølgende. For nogle kan indtaget af “usund” mad også direkte være forbundet med angst, idet de er bange for at blive syge eller usunde af at indtage bestemte fødevarer. 

Hvordan udvikles ortoreksi?

For størstedelen af dem, der lider af ortoreksi, har der været tale om en glidende overgang fra et relativt sundt og balanceret forhold til sundhed til en mere usundt og tvangspræget forhold til sundhed. I starten har fokusset på sund kost og motion måske været med til at øge livskvaliteten, men efterhånden som fokusset på sundhed er kommet til at fylde mere og mere, har det fået den modsatte effekt. Med tiden er reglerne nemlig blevet mere restriktive og rigide, hvorved der skal bruges en væsentligt mængde mental energi på at overholde dem.

Balancen i livet går derved tabt, fordi de “sunde” spise- og motionsvaner kommer til at fylde så meget, at de udkonkurrerer andre tidligere interesser. Samtidig bliver det også sværere at spise sammen med andre mennesker, hvilket gør at man måske begynder at medbringe sin egen mad eller helt vælger at trække sig fra sociale relationer og samvær, hvilket med tiden kan føre til social isolation og dermed øge risikoen for udviklingen af en depression. Endelig kan kosten også blive så ensidig, at der opstår symptomer på fejl- og underernæring, og træningsmængden kan blive så stor, at der opstår belastningsskader. 

Lider du af ortoreksi?

Eftersom ortoreksi ikke er anerkendt som en selvstændig diagnose, men derimod kan karakteriseres som en subklinisk spiseforstyrrelse, findes der ikke nogle officielle diagnosekriterier. Der er dog imidlertid udviklet flere forskellige skalaer, der har til formål at give et indblik i, hvorvidt et individ udviser tegn på ortoreksi. Den mest pålidelige skala (der også er blevet benyttet i undersøgelsen af VIOSS) er DOS-skalaen, der består af 10 udsagn, som respondenten på en skala fra 1-4 skal vurdere, I hvor høj grad passer på dem. I hvor høj grad kan du genkende dig selv i følgende udsagn?

1.  Det er vigtigere for mig at spise sundt end at nyde maden
2.  Jeg har lavet kostregler, der passer til mig
3.  Jeg kan kun nyde mad/fødevarer, når jeg er sikker på, at de er sunde
4.  Jeg forsøger at undgå at blive inviteret til at spise hos venner, der ikke går op i sund mad
5.  Jeg synes, det er positivt, at jeg går mere op i sund kost end andre
6.  Hvis jeg har spist noget usundt, får jeg virkelig dårlig samvittighed over for mig selv
7.  Jeg har en følelse af at stå uden for socialt samvær med mine venner og kollegaer pga. mine strikse kostregler
8.  Mine tanker kredser konstant om sund mad, og jeg tilrettelægger min dag efter det
9.  Jeg har svært ved at gå imod mine personlige kostregler
10. Jeg føler mig nedtrykt, hvis jeg har spist noget usundt

Behandling af ortoreksi

Eftersom der ingen officielle diagnosekriterier er for ortoreksi, findes der heller ingen offentlige behandlingstilbud, der er rettet specifikt mod behandlingen af ortoreksi. Studier har dog vist god effekt af en kombination mellem ernæringsvejledning og kognitiv terapi, hvor der er fokus på at forstå årsagen til, at ens forhold til mad har udviklet sig i netop den retning, samt at arbejde med de uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre, der er med til at fastholde én i et forstyrret forhold til sundhed.

Jeg har selv både personlige og professionelle erfaringer med at overkomme ortoreksi med udgangspunkt i netop kombinationen af ernæringsvejledning og kognitiv terapi. Så hvis du oplever, at tanker om mad og sundhed er begyndt at fylde for meget for dig, så husk at du altid er velkommen til at kontakte mig  for en gratis, uforpligtende samtale om dig og din situation, herunder hvordan jeg kan hjælpe dig bedst muligt. 

 

Kærlig hilsen
Anne Skjærbæk


Mit navn er Anne Skjærbæk, og jeg hjælper mennesker, der kæmper med yoyo-vægt, overspisning, følelsesmæssig spisning og madstress, med at få et mere naturligt og afslappet forhold til mad – og jeg kan også hjælpe dig!

Er du nysgerrig på at høre mere om mine egne erfaringer med at lide af ortoreksi? Du kan læse mere om min historie under fanen “Om mig“, eller du kan lytte til afsnit #3 af podcastet Detox din Hjerne, hvor jeg sammen med Morten Elsøe snakker om, hvordan det var at kæmpe med ortoreksi i omkring 8 år af mit liv.